Toimintakäsikirja

Härmän Seudun Ampujat r.y. (HSA)

Urheiluseuran visio

Härmän Seudun Ampujat kehittää ampumaurheiluharrastusta ja luo mahdollisuuksia ampumatoiminnan harrastamiseen Kauhavan Härmien alueella. Tarjoamme modernit ja monipuoliset puitteet sekä laitteet ampumaurheilun tueksi. Meillä harrastaminen on aina turvallista ja viihtyisää.

Urheiluammuntaa voivat seurassamme harrastaa kaikenikäiset tytöt ja pojat, naiset ja miehet. Urheiluammunta on myös mitä parhain koko perheen harrastus.

Urheiluseuran linjaukset ja toiminnan tavoitteet

Seura toimii jäsentensä yhdyssiteenä toimeenpanemalla urheiluampumakilpailuja, antaa ohjausta urheiluammunnassa ja ylläpitää asetuksen mukaista ampumarataa sekä kehittää ampumaurheiluharrastusta.

Seura toteuttaa tarkoitustaan tarjoamalla jäsenilleen mm.:

 • nuorisotoimintaa
 • kilpailutoimintaa
 • koulutustoimintaa
 • valmennus- ja harjoitustoimintaa
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • kuntoliikuntaa
 • muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

Turvallisuus on tärkeä asia ampumaurheilussa. Ampumakoulussamme aloittelijat ja heidän perheensä opetetaan alusta alkaen suhtautumaan oikein sekä aseisiin että ampumaurheiluun.

Ammunnan lajit

Seuramme tarjoaa puitteet ja ohjausta seuraaviin lajeihin:

 • Ilmakivääri
 • Ilmapistooli
 • Pienoiskivääri
 • Pienoispistooli
 • 50m-pistooli

Ampumaradat

Ilma-aserata

Ilma-aseratamme sijaitsee Kauhavan Ylihärmän palvelukeskuksen (ent. Ylihärmän kunnantalon) kellarissa.

Päämajantaival 2, 62375 Ylihärmä

Ilma-aseradallamme kaikki ratalaitteet ovat elektronisia.

Ruutirata

Ruutiaseille tarkoitettu ulkorata sijaitsee Kauhavan Eossa.

Ekotie 268, Kauhava

Nuorisotoiminta

HSA järjestää ampumakoulun ilma-aseilla vuosittain, joka alkaa syksyllä ja päättyy keväällä. Kesällä järjestetään ohjausta ruutiradalla, ruutiaseilla. Ampumakoulun aloitusajankohdasta tiedotetaan aina seuran tiedotuskanavissa.

Urheiluammuntaa voivat harrastaa kaiken ikäiset tytöt ja pojat, miehet ja naiset. Aloittamisessa ei ole ikärajoitusta tai erityisvaatimuksia.

Harrastus on hyvä aloittaa ilmakiväärillä ja -pistoolilla. Kun osaat ampua ilma-aseilla, sinun on helppo oppia ampumaan myös ruutiaseilla. Ampumaurheilusta löytyy useita eri lajivaihtoehtoja ja erilaisia aseita, joilla harjoitellaan ja kilpaillaan.

Ampumakoulussa aloittelijat ja heidän perheensä opetetaan alusta alkaen suhtautumaan oikein sekä aseisiin että ampumaurheiluun.

Kilpailutoiminta

Seuralla on kaksi vakiintunutta omaa kilpailua. Alkukesästä järjestetään Piekkarikisa ruutiradalla. Kisailua suoritetaan niin pienoiskiväärillä kuin pienoispistoolilla. Joulukuun alussa järjestetään Kinkkukisa ilma-aseradalla.

Edellä mainittujen seuran omien kilpailujen lisäksi toimimme järjestävänä seurana jonkun AM- tai SM-kisan osalta lähes joka vuosi. Seuralla on erittäin hyvät resurssit ja yhteistyösopimukset kilpailujen järjestämistä ajatellen.

Pystymme järjestämään laadukkaita kilpailuja hyvissä puitteissa ja tarjoamme aina myös monipuoliset ravitsemispalvelut kilpailuissamme.

Koulutustoiminta

Seuralla on vahva kattaus tuomarikortillisia jäseniä, jäsentemme joukossa on jopa ylituomareita. Seura osallistuu aktiivisesti tuomarikurssien järjestämiseen alueella vuosittain. Kannustamme ja tuemme seuran jäseniä kouluttautumaan.

Koulutamme myös ampumakouluohjaajia ja tarjoamme ampumakouluohjaajillemme mahdollisuuden osallistua myös Suomen Ampumaurheiluliiton järjestämille ohjaajakursseille.

Valmennus- ja harjoitustoiminta

Seuran organisaatio ja vastuuhenkilöiden roolit

Ylin päätösvalta seuran asioissa on seuran vuosikokouksella. Varsinaisia vuosikokouksia ovat syyskokous, joka pidetään loka-joulukuussa, ja kevätkokous, joka pidetään helmi-huhtikuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää seuran hallitus.

Hallitus

Seuran toimintaa johtaa seuran vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4-8 muuta jäsentä.

 • Puheenjohtaja valitaan kaksivuotiselle (2) kaudelle
 • Hallituksen jäsenet valitaan kolmivuotiselle (3) kaudelle

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus valitsee avukseen rahastonhoitajan, sihteerin sekä mahdollisesti muita tarpeelliseksi katsomia toimijoita.

Hallituksen tehtävä:

 • Johtaa, valvoa ja kehittää seuran toimintaa.
 • Vastaa seuran omaisuuden hoidosta ja varainhankinnasta.
 • Hoitaa seuralle tulevat maksut ja pitää jäsenluetteloa.
 • Edustaa seuraa niissä tapauksissa, joita varten vuosikokous tai hallitus ei ole valinnut muuta edustajaa.
 • Yksilöidä seuran toimijoiksi valittujen tehtävät ja määrätä heille mahdollisesti suoritettavat palkkiot.
 • Toimia kokousten ja myös muiden tilaisuuksien kokoonkutsujana.

Muut tehtävät / roolit:

 • Nuorisopäällikkö Ville Huhtala
 • Asevastaava Eero Pukkila
 • Valmentaja
 • Ohjaajat Antila Tomi, Huhtala Ville, Hatanpää Ilpo, Löytynoja Jaana, Ojanperä Janne ja Sahi Tiina.
 • Jäsenrekisterin ylläpitäjä Jussi Ahomäki
 • Webmaster / verkkosivujen ylläpitäjä Jussi Ahomäki
 • Some-vastaava / tiedottaja Meri Perttula

Käytännön toimintaperiaatteita / Pelisäännöt

HSA on Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n jäsen ja noudattaa toiminnassaan SAL:n vahvistettuja sääntöjä.

Seuran jäseneksi pääsee jokainen henkilö, jonka seuran hallitus hyväksyy yksimielisesti jäseneksi. Seuran jäsenluokat ovat aikuisjäsen ja nuorisojäsen.

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

Seuran ampumaradoilla ja tapahtumissa noudatetaan aina tarkkaan harkittuja ja valvottuja turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita.

Talousohjesäännöt

Seuran taloudenhoidosta ja siihen liittyvistä päätöksistä vastaa seuran hallitus. Päivittäisestä taloudenhoidosta vastaa hallituksen kulloinkin valitsema rahastonhoitaja.

Seuran tilinpäätöksen ja taloudenhoidon oikeanmukaisuuden ja laadun tarkistaa vuosittain yleisen kokouksen valitsema toiminnantarkastaja.

Osaamisen kehittäminen seurassa

Nuorisotoiminta:

 • Ampumakoulu järjestetään lapsille ja nuorille joka vuosi. Ampumakoulu on ensisijaisesti tarkoitettu 5-14 vuotiaille, jossa opetella ammunnan perustaitoja ja turvallista aseenkäsittelyä. Saadaan uusia kaveria kannustavassa ilmapiirissä. Ampumakoululainen saa valmiudet jatkaa harrastusta eteenpäin joko kilpaillen tai harrastaen.

Valmentajat:

 • Seura huolehtii valmentajien eriasteisesta tuomarikortti koulutuksesta ja mahdollisuuksien mukaan ohjaaja koulutuksesta.

Seuratoimijat:

 • Huoltajia kannustetaan osallistumaan ampujaohjaakursseille.